amazing

"המחנה הוא חוויה מדהימה שנשארת איתך הרבה זמן אחרי שהוא נגמר…. האווירה, הקשרים המיוחדים שנוצרים החניכים, החוויות המשותפות… זה הולך איתך עוד הרבה זמן אחר כך…"