שעיה בר-לבב

שעיה בן 18 ומגיע מברוקלין, ניו יורק. בימים אלה הוא לומד מחשבים כמגמה שלו בישיבת שעלבים כחלק מתכנית נעלה לסטודנטים בינלאומיים.

שעיה נהנה להאזין למוזיקה ומתכנן  לעלות לארץ כעולה בודד בקרוב. זה הקיץ הראשון שלו בדרור.