מהי מדיניות הביטול?

במקרה של ביטול השתתפות במחנה לפני ה-1 ביוני – יתבצע החזר מלא למעט 250 ₪ דמי הרשמה.
במקרה של ביטול השתתפות במהלך חודש יוני – יתבצע החזר מלא למעט 1500 ₪ דמי ביטול.

במקרה של ביטול השתתפות מכל סיבה שהיא לאחר ה-1 ביולי – יחויב סכום השתתפות מלא במחנה ללא זיכויים ואו החזרים.