האם יש הנחה על רישום שני ילדים?

מחיר מלא להשתתפות במחנה הוא 6300 ₪. שני אחים הנרשמים באותה השנה ישלמו כל אחד 5850 ₪. חניך חוזר שהשתתף במחנה בעבר ישלם 5850 ₪. מחיר הרשמה מוקדמת עד ל-28 למרץ 2019 הינו 5790 ש"ח.