האם יש הנחה לאחים?

אין הנחה על המחיר המוקדם. זה המחיר הנמוך ביותר בכל עונה. אם אתה רושם מספר ילדים לאחר הרשמה המוקדמת, הילד הבכור משלם מחיר מלא ואחים יכולים לקבל מחיר מופחת. זה יחול אוטומטית כאשר אתה מוסיף יותר מיישום אחד.