האם יש הנחה על רישום שני ילדים?

מחיר מלא להשתתפות במחנה הוא 6800 ₪. שני אחים הנרשמים, לשני ישלמו 6400 ש"ח . מחיר הרשמה מוקדמת עד ל-6 לפברואר 2020 הינו 6200 ש"ח.