צור קשר

contact us icon

צור קשר

מחנה דרור

או יו ישראל
רחוב קרן היסוד 22
ת.ד 37015
ירושלים 91370

טל. 050-202-2085
campdror@ouisrael.org

במהלך המחנה
אי מיילים לחניכים ניתן לשלוח לכתובת

מייל לחניך/צוות

עליך לכלול את שם הפרטי והשם המשפחה של החניך בשורת הנושא. נא לא לשלוח תמונות. הם לא יודפסו.

מיילים לחניכים יופצו כל 3 ימים, אנא אל תשלחו דוא"ל בתדירות גבוהה יותר מזו.

צור קשר
שם החניך
מחנה דרור
מדרשת הגולן
חיספין 1292000

נא לא לשלוח מכתבים או חבילות בדואר פחות משבוע לפני סיום המחנה. הם לא יגיעו בזמן שיופצו.