צור קשר

contact us icon

צור קשר

מחנה דרור

OU ישראל
רחוב קרן היסוד 22
ת.ד 37015
ירושלים 9137001

טל. 050-202-2085
פקס. 02-566-0156
campdror@ouisrael.org

במהלך המחנה
אי מיילים לחניכים ניתן לשלוח לכתובת

mail2camper@ouisrael.org

מיילים לחניכים יופצו כל 3 ימים, אנא אל תשלחו דוא"ל בתדירות גבוהה יותר מזו.

צור קשר
שם החניך
מחנה דרור
מדרשת הגולן
חיספין 1292000

נא לא לשלוח מכתבים או חבילות בדואר פחות משבוע לפני סיום המחנה. הם לא יגיעו בזמן שיופצו.